fbpx

Nhà nghỉ được đánh giá tốt tại Sapa, Lào Cai

Nhà Nghỉ ở Sa Pa

Du lịch Sa Pa vẫn luôn là một lựa chọn được nhiều người quan tâm mặc dù Sa Pa hiện có rất nhiều điểm trừ trong mắt du khách. Cũng chính bởi vậy các nhà nghỉ ở Sapa luôn trong tình trạng cháy phòng vào các dịp cuối tuần hay các dịp nghĩ lễ, nhất là đối với những nhà nghỉ được đánh giá cao. Trong bài viết này, S2go tổng hợp danh sách các nhà nghỉ tại Sapa  để các bạn tham khảo:

Nhà nghỉ Thanh Thanh

Địa chỉ: Thị trấn Sa Pa, Sa Pa, Lào Cai
Điện thoại: 0214 3 871 767

Nhà nghỉ Thùy Dung

Địa chỉ: Thị trấn Sa Pa, Sa Pa, Lào Cai
Điện thoại: 0214 3 871 597

Nhà nghỉ Giao Thông

Địa chỉ: Thị trấn Sa Pa, Sa Pa, Lào Cai
Điện thoại: 0214 3 871 451

Nhà nghỉ Thủy Nhung

Địa chỉ: Đường Hàm Rồng, Thị trấn Sa Pa, Sa Pa, Lào Cai
Điện thoại: 0214 3 871 688

Nhà nghỉ Phong Hương

Địa chỉ: Đường Phạm Xuân Huân,Thị trấn Sa Pa, Sa Pa, Lào Cai
Điện thoại: 0214 3 871 426

Nhà nghỉ Hương Sen

Địa chỉ: Đường Cầu Mây, Thị trấn Sa Pa, Sa Pa, Lào Cai
Điện thoại: 0214 3 871 308

Nhà nghỉ Hoa Hồng

Địa chỉ: Thị trấn Sa Pa, Sa Pa, Lào Cai
Điện thoại: 0214 3 871 263

Nhà nghỉ Kiều Oanh

Địa chỉ: Đường Xuân Viên, Thị trấn Sa Pa, Sa Pa, Lào Cai
Điện thoại: 0214 3 871 477

Nhà nghỉ Thắng Lợi

Địa chỉ: Đường Phạm Xuân Huân, Thị trấn Sa Pa, Sa Pa, Lào Cai
Điện thoại: 0214 3 871 410

Nhà nghỉ Trung Đức

Địa chỉ: Thị trấn Sa Pa, Sa Pa, Lào Cai
Điện thoại: 0214 3 871 681

Nhà nghỉ Hùng Vương

Địa chỉ: Đường Phạm Xuân Huân, Thị trấn Sa Pa, Sa Pa, Lào Cai
Điện thoại: 0214 3 873 135

Nhà nghỉ Lương Thủy

Địa chỉ: Đường Cầu Mây, Thị trấn Sa Pa, Sa Pa, Lào Cai
Điện thoại: 0214 3 871 446

Nhà nghỉ Lâm Nghiệp

Địa chỉ: Thị trấn Sa Pa, Sa Pa, Lào Cai
Điện thoại: 0214 3 871 230

Nhà nghỉ Mẫn Và Tôi

Địa chỉ: Đường Xuân Viên, Thị trấn Sa Pa, Sa Pa, Lào Cai
Điện thoại: 0214 3 502 009

Nhà nghỉ Quỳnh Anh

Địa chỉ: Đường Xuân Viên, Thị trấn Sa Pa, Sa Pa, Lào Cai
Điện thoại: 0214 3 872 630

Nhà nghỉ Apatit

Địa chỉ: Thị trấn Sa Pa, Sa Pa, Lào Cai
Điện thoại: 0214 3 871 381

Nhà nghỉ Cảnh Cương

Địa chỉ: Đường Xuân Viên, Thị trấn Sa Pa, Sa Pa, Lào Cai
Điện thoại: 0214 3 871 551

Nhà nghỉ Phương Nam

Địa chỉ: Đường Fansipan, Thị trấn Sa Pa, Sa Pa, Lào Cai
Điện thoại: 0214 3 871 256

Nhà nghỉ Khuyên Ngọc

Địa chỉ: Thị trấn Sa Pa, Sa Pa, Lào Cai
Điện thoại: 0214 3 872 449

Nhà nghỉ Ngọc Anh

Địa chỉ: Thị trấn Sa Pa, Sa Pa, Lào Cai
Điện thoại: 0214 3 871 505

Nhà nghỉ Huy Hoàng

Địa chỉ: Thị trấn Sa Pa, Sa Pa, Lào Cai
Điện thoại: 0214 3 871 468

Nhà nghỉ Cẩm Tú

Địa chỉ: Thị trấn Sa Pa, Sa Pa, Lào Cai
Điện thoại: 0214 3 871 339

Nhà nghỉ Chiều Sương

Địa chỉ: Đường Hàm Rồng, Thị trấn Sa Pa, Sa Pa, Lào Cai
Điện thoại: 0214 3 871 919

Nhà nghỉ Hoàng Lan

Địa chỉ: Đường Phạm Xuân Huân, Thị trấn Sa Pa, Sa Pa, Lào Cai
Điện thoại: 0214 3 871 115

Nhà nghỉ Go Sapa

Địa chỉ: 25 Thác Bạc, Thị trấn Sa Pa, Sa Pa, Lào Cai
Điện thoại: 0214 3871198

Nhà nghỉ Tây Hồ

Địa chỉ: Đường Xuân Viên, Thị trấn Sa Pa, Sa Pa, Lào Cai
Điện thoại: 0214 3 871 224

Nhà nghỉ Vườn Hồng

Địa chỉ: Đường Hàm Rồng, Thị trấn Sa Pa, Sa Pa, Lào Cai
Điện thoại: 0214 3 283 868

Nhà nghỉ Sơn Thủy

Địa chỉ: Thị trấn Sa Pa, Sa Pa, Lào Cai
Điện thoại: 0214 3 872 228

Nhà nghỉ Đào Nguyên

Địa chỉ: Thị trấn Sa Pa, Sa Pa, Lào Cai
Điện thoại: 0214 3871 452

Nhà nghỉ Thanh Quyên

Địa chỉ: Đường Fansipan, Thị trấn Sa Pa, Sa Pa, Lào Cai
Điện thoại: 0214 3 872 123

Nhà nghỉ Thương Nghiệp

Địa chỉ: Thị trấn Sa Pa, Sa Pa, Lào Cai
Điện thoại: 0214 3 871 222

Nhà nghỉ Tùng Lâm

Địa chỉ: Đường Xuân Viên, Thị trấn Sa Pa, Sa Pa, Lào Cai
Điện thoại: 0214 3 871 404

Nhà nghỉ Đức Hạnh

Địa chỉ: Đường Fansipan, Thị trấn Sa Pa, Sa Pa, Lào Cai
Điện thoại: 0214 3 871 283

Nhà nghỉ Trung Nguyên

Địa chỉ: Đường Thạch Sơn, Thị trấn Sa Pa, Sa Pa, Lào Cai
Điện thoại: 0214 3 871 609

Nhà nghỉ Hoa Sữa

Địa chỉ: Đường Thác Bạc, Thị trấn Sa Pa, Sa Pa, Lào Cai
Điện thoại: 0214 3 871 776

Nhà nghỉ Tiến Anh

Địa chỉ: Đường Phạm Xuân Huân, Thị trấn Sa Pa, Sa Pa, Lào Cai
Điện thoại: 0214 3 871 585

Nhà nghỉ Cầu Mây

Địa chỉ: Thị trấn Sa Pa, Sa Pa, Lào Cai
Điện thoại: 0214 3 871 318

Nhà nghỉ Thăng Hoa

Địa chỉ: Đường Fansipan, Thị trấn Sa Pa, Sa Pa, Lào Cai
Điện thoại: 0214 3 871 764

Nhà nghỉ Sao Mai

Địa chỉ: Đường Fansipan, Thị trấn Sa Pa, Sa Pa, Lào Cai
Điện thoại: 0214 3 871 738

Nhà nghỉ Đức Tú

Địa chỉ: Đường Phạm Xuân Huân, Thị trấn Sa Pa, Sa Pa, Lào Cai
Điện thoại: 0214 3 871 885

Nhà nghỉ Thu Hằng

Địa chỉ: Thị trấn Sa Pa, Sa Pa, Lào Cai
Điện thoại: 0214 3871242

Nhà nghỉ Sáng

Địa chỉ: Thị trấn Sa Pa, Sa Pa, Lào Cai
Điện thoại: 0214 3 871 533

Nhà nghỉ Hiếu Thảo

Địa chỉ: Thị trấn Sa Pa, Sa Pa, Lào Cai
Điện thoại: 0214 3 871 427

Nhà nghỉ Hà Giang

Địa chỉ: Đường Phạm Xuân Huân, Thị trấn Sa Pa, Sa Pa, Lào Cai
Điện thoại: 0214 3 871 110

Nhà nghỉ Mường Hoa

Địa chỉ: Đường Thạch Sơn, Thị trấn Sa Pa, Sa Pa, Lào Cai
Điện thoại: 0214 3 871 711

Nhà nghỉ Hòa Phát

Địa chỉ: Đường Phạm Xuân Huân, Thị trấn Sa Pa, Sa Pa, Lào Cai
Điện thoại: 0214 3 872 032

Nhà nghỉ Phượng Hồng

Địa chỉ: Đường Xuân Viên, Thị trấn Sa Pa, Sa Pa, Lào Cai
Điện thoại: 0214 3 871 495

Nhà nghỉ Trần Bình

Địa chỉ: Đường Cầu Mây, Thị trấn Sa Pa, Sa Pa, Lào Cai
Điện thoại: 0214 3 871 726

Nhà nghỉ Ban Mai

Địa chỉ: Thị trấn Sa Pa, Sa Pa, Lào Cai
Điện thoại: 0214 3 871 374

Nhà nghỉ Hoa Ban

Địa chỉ: Thị trấn Sa Pa, Sa Pa, Lào Cai
Điện thoại: 0214 3 871 870

Nhà nghỉ Xuân Viên

Địa chỉ: Đường Xuân Viên, Thị trấn Sa Pa, Sa Pa, Lào Cai
Điện thoại: 0214 3 871 816

Nhà nghỉ Việt Anh

Địa chỉ: Đường Hàm Rồng, Thị trấn Sa Pa, Sa Pa, Lào Cai
Điện thoại: 0214 3 871 352

Nhà nghỉ Yến Nhi

Địa chỉ: Đường Cầu Mây, Thị trấn Sa Pa, Sa Pa, Lào Cai
Điện thoại: 0214 3 872 648

Nhà nghỉ Trường Xuân

Địa chỉ: Thị trấn Sa Pa, Sa Pa, Lào Cai
Điện thoại: 0214 3 871 968

Nhà nghỉ Hoa Hướng Dương

Địa chỉ: Đường Cầu Mây, Thị trấn Sa Pa, Sa Pa, Lào Cai
Điện thoại: 0214 3 872 046

Nhà nghỉ Hương Quỳnh

Địa chỉ: Đường Xuân Viên, Thị trấn Sa Pa, Sa Pa, Lào Cai
Điện thoại: 0214 3 871 485

Nhà nghỉ Nam Thanh

Địa chỉ: Đường Hàm Rồng, Thị trấn Sa Pa, Sa Pa, Lào Cai
Điện thoại: 0214 3 871 409

Nhà nghỉ Hoàng Hải Anh

Địa chỉ: Thị trấn Sa Pa, Sa Pa, Lào Cai
Điện thoại: 0214 3 871 964

Nhà nghỉ Thanh Xuân

Địa chỉ: Thị trấn Sa Pa, Sa Pa, Lào Cai
Điện thoại: 0214 3 871 660

Nhà nghỉ Hiền Lương

Địa chỉ: Đường Xuân Viên, Thị trấn Sa Pa, Sa Pa, Lào Cai
Điện thoại: 0214 3 871 478

Nhà nghỉ Việt Thành

Địa chỉ: Đường Hàm Rồng, Thị trấn Sa Pa, Sa Pa, Lào Cai
Điện thoại: 0214 3 872 226

Nhà nghỉ Minh Quân

Địa chỉ: Thị trấn Sa Pa, Sa Pa, Lào Cai
Điện thoại: 0214 3 871 199

Nhà nghỉ Thanh Hương

Địa chỉ: Thị trấn Sa Pa, Sa Pa, Lào Cai
Điện thoại: 0214 3 871 345

Nhà nghỉ Hoa Sen

Địa chỉ: Thị trấn Sa Pa, Sa Pa, Lào Cai
Điện thoại: 0214 3 871777

Nhà nghỉ Hoa Trà

Địa chỉ: Thị trấn Sa Pa, Sa Pa, Lào Cai
Điện thoại: 0214 3 871 846

Nhà nghỉ Bốn Mùa

Địa chỉ: Đường Cầu Mây, Thị trấn Sa Pa, Sa Pa, Lào Cai
Điện thoại: 0214 3 871 238

Nhà nghỉ Anh Tuấn

Địa chỉ: Đường Xuân Viên, Thị trấn Sa Pa, Sa Pa, Lào Cai
Điện thoại: 0214 3 871 417

Nhà nghỉ Thanh Bình

Địa chỉ: Đường Thác Bạc, Thị trấn Sa Pa, Sa Pa, Lào Cai
Điện thoại: 0214 3 871 250

Nhà nghỉ Sơn Hà

Địa chỉ: Đường Fansipan, Thị trấn Sa Pa, Sa Pa, Lào Cai
Điện thoại: 0214 3 871 273

Xem thêm: Danh sách Khách sạn ở Sa Pa

(Nguồn : Sưu tập)

Được tài trợ bởi http://fotu.vn

1 thought on “Nhà nghỉ được đánh giá tốt tại Sapa, Lào Cai

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *