fbpx

Khách sạn được đánh giá tốt ở Sapa,Lào Cai

Khách sạn Pao’s Sapa Leisure

Khách sạn ở Sapa luôn trong tình trạng cháy phòng vào các dịp cuối tuần hay các dịp nghĩ lễ, nhất là đối với những khách sạn được đánh giá cao. Trong bài viết này, ngoài việc tổng hợp danh sách các Khách sạn được đánh giá tốt ở Sapa để các bạn tham khảo:

Khách sạn Sapa Horizon

Khách sạn Sapa Horizon
Khách sạn Sapa Horizon

Địa chỉ: 18 Phạm Xuân Huân, Thị trấn Sa Pa, Sa Pa, Lào Cai
Điện thoại: 0214 3872 683

Khách sạn Sapa Elite

Khách sạn Sapa Elite
Khách sạn Sapa Elite

Địa chỉ: 8 Hoàng Diệu, Thị trấn Sa Pa, Sa Pa, Lào Cai
Điện thoại: 0214 3888368

Khách sạn Hmong Sapa

Địa chỉ: 27 Thác Bạc, Thị trấn Sa Pa, Sa Pa, Lào Cai
Điện thoại: 0214 3772 228

Khách sạn BB Sapa

Địa chỉ: 8 Ngõ Cầu Mây, Thị trấn Sa Pa, Sa Pa, Lào Cai
Điện thoại: 0214 3871 996

Khách sạn Sapa Eden

Khách sạn Sapa Eden
Khách sạn Sapa Eden

Địa chỉ: 60 Fansipan, Thị trấn Sa Pa, Sa Pa, Lào Cai
Điện thoại: 0214 3873 663

Khách sạn Sapa Central

Địa chỉ: 10-12 Cầu Mây, Thị trấn Sa Pa, Sa Pa, Lào Cai
Điện thoại: 0214 3872 881

Khách sạn Sapa Unique

Địa chỉ: Đường Fansipang, Thị trấn Sa Pa, Sa Pa, Lào Cai
Điện thoại: 0214 3872 008

Khách sạn Sapa Elegance

Địa chỉ: 3 Hoàng Diệu, Thị trấn Sa Pa, Sa Pa, Lào Cai
Điện thoại: 0214 3888 668

Khách sạn Chapa Dew Boutique

Địa chỉ: 34 Cầu Mây, Thị trấn Sa Pa, Sa Pa, Lào Cai
Điện thoại: 0214 3771 999

Khách sạn Sapa Freesia

Địa chỉ: 3 Vườn Treo, Thị trấn Sa Pa, Sa Pa, Lào Cai
Điện thoại: 0214 625 8866

Khách sạn Bamboo Sapa

Địa chỉ: 18 Mường Hoa, Thị trấn Sa Pa, Sa Pa, Lào Cai
Điện thoại: 0214 3871075

Khách sạn Sapa Delta

Địa chỉ: 31 Ngõ Cầu Mây, Thị trấn Sa Pa, Sa Pa, Lào Cai
Điện thoại: 0886 022666

Khách sạn Việt Hoa

Địa chỉ: Đường Thác Bạc, Thị trấn Sa Pa, Sa Pa, Lào Cai
Điện thoại: 0214 3 871 621

Khách sạn Ấn Tượng Sapa

Địa chỉ: Tuệ Tĩnh, Thị trấn Sa Pa, Sa Pa, Lào Cai
Điện thoại: 0972 572592

Khách sạn Biển Mây

Địa chỉ: Hoàng Liên, Thị trấn Sa Pa, Sa Pa, Lào Cai
Điện thoại: 0214 3871381

Khách sạn Người Miền Núi

Địa chỉ: Thị trấn Sa Pa, Sa Pa, Lào Cai
Điện thoại: 0913 628368

Khách sạn Liên Thanh

Địa chỉ: 486 Điện Biên Phủ, Thị trấn Sa Pa, Sa Pa, Lào Cai
Điện thoại: 0214 2224008

Khách sạn Sunshine Sapa

Địa chỉ: 105A Thạch Sơn, Thị trấn Sa Pa, Sa Pa, Lào Cai
Điện thoại: 0214 3872225

Khách sạn Sapa Lake View

Địa chỉ: 12 Ngũ Chỉ Sơn, Thị trấn Sa Pa, Sa Pa, Lào Cai
Điện thoại: 0214 3887387

Khách sạn Sapa House

Khách sạn Sapa House
Khách sạn Sapa House

Địa chỉ: 3A Thác Bạc, Thị trấn Sa Pa, Sa Pa, Lào Cai
Điện thoại: 0214 3772288

Khách sạn Cat Cat View

Địa chỉ: 42 Fansipan, Thị trấn Sa Pa, Sa Pa, Lào Cai
Điện thoại: 0214 3871601

Khách sạn Sapa Cozy 2

Địa chỉ: 50 Thạch Sơn, Thị trấn Sa Pa, Sa Pa, Lào Cai
Điện thoại: 0214 3872735

Khách sạn Sapa Central

Địa chỉ: Mường Hoa, Thị trấn Sa Pa, Sa Pa, Lào Cai
Điện thoại: 01667 355679

Khách sạn Sapa Central
Khách sạn Sapa Central

Khách sạn Quyết Tính

Địa chỉ: 313 Điện Biên Phủ, Thị trấn Sa Pa, Sa Pa, Lào Cai
Điện thoại: 0167 6113668

Khách sạn Công Đoàn Sapa

Địa chỉ: Hàm Rồng, Thị trấn Sa Pa, Sa Pa, Lào Cai
Điện thoại: 0214 3871315

Khách sạn Golden Sun Sapa

Địa chỉ: 75 Thạch Sơn, Thị trấn Sa Pa, Sa Pa, Lào Cai
Điện thoại: 0977 065279

Khách sạn Sapa Jade Hill

Địa chỉ: Mường Hoa, Thị trấn Sa Pa, Sa Pa, Lào Cai
Điện thoại: 0981066266

Khách sạn Bưu Chính

Địa chỉ: Đường Thác Bạc, Thị trấn Sa Pa, Sa Pa, Lào Cai
Điện thoại: 0214 3 871 389

Khách sạn Mường Thanh

Địa chỉ: 44 Ngũ Chỉ Sơn, Thị trấn Sa Pa, Sa Pa, Lào Cai
Điện thoại: 0214 3887766

Khách sạn Sapa

Địa chỉ: Đường Ngũ Chỉ Sơn, Thị trấn Sa Pa, Sa Pa, Lào Cai
Điện thoại: 0214 3 872 360

Khách sạn Queen Sapa

Địa chỉ: Cầu Mây, Thị trấn Sa Pa, Sa Pa, Lào Cai
Điện thoại: 0912 109929

Khách sạn Sapa Village

Địa chỉ: Điện Biên Phủ, Thị trấn Sa Pa, Sa Pa, Lào Cai
Điện thoại: 0919 662017

Khách sạn Châu Long

Địa chỉ: Đường Đồng Lợi, Thị trấn Sa Pa, Sa Pa, Lào Cai
Điện thoại: 0214 3 871 245

Khách sạn Hoa Đào Sapa

Địa chỉ: 31 Đường Xuân Viên, Thị trấn Sa Pa, Sa Pa, Lào Cai
Điện thoại: 0214 3 872 606

Khách sạn Chú Bé Gỗ

Địa chỉ: 15 Mường Hoa, Thị trấn Sa Pa, Sa Pa, Lào Cai
Điện thoại: 0214 3871876

Khách sạn Lan Hương

Địa chỉ: Đường Hàm Rồng, Thị trấn Sa Pa, Sa Pa, Lào Cai
Điện thoại: 0214 3 871 239

Khách sạn Mùa Xuân

Địa chỉ: Đường Fansipan, Thị trấn Sa Pa, Sa Pa, Lào Cai
Điện thoại: 0214 3 871 380

Khách sạn Sapa Stunning View

Địa chỉ: 63 Mường Hoa, Thị trấn Sa Pa, Sa Pa, Lào Cai
Điện thoại: 0214 3871163

Khách sạn Anh Em Sapa

Địa chỉ: 57 Thạch Sơn, Thị trấn Sa Pa, Sa Pa, Lào Cai
Điện thoại: 096 1721686

Khách sạn Đoan Trang

Địa chỉ: Đường Hàm Rồng, Thị trấn Sa Pa, Sa Pa, Lào Cai
Điện thoại: 0903 488 849

Khách sạn Sapa Summit

Địa chỉ: 10 Thác Bạc, Thị trấn Sa Pa, Sa Pa, Lào Cai
Điện thoại: 0214 3872968

Khách sạn Sapa Vista

Địa chỉ: 70 Fansipan, Thị trấn Sa Pa, Sa Pa, Lào Cai
Điện thoại: 0214 6288388

Khách sạn Hoàng Gia

Địa chỉ: 54B Ngõ Cầu Mây, Thị trấn Sa Pa, Sa Pa, Lào Cai
Điện thoại: 0214 3771131

Khách sạn Sapa New Orient

Địa chỉ: 151 Thạch Sơn, Thị trấn Sa Pa, Sa Pa, Lào Cai
Điện thoại: 0902 196774

Khách sạn Trúc Lâm

Địa chỉ: Đường Điện Biên, Thị trấn Sa Pa, Sa Pa, Lào Cai
Điện thoại: 0214 3 871 367

Khách sạn Golden sea

Địa chỉ: Đường Fansipan, Thị trấn Sa Pa, Sa Pa, Lào Cai
Điện thoại: 0214 3 872 180

Khách sạn Hàm Rồng

Địa chỉ: Đường Hàm Rồng, Thị trấn Sa Pa, Sa Pa, Lào Cai
Điện thoại: 0214 3 871 251

Khách sạn Thu Hà

Địa chỉ: Đường Thạch Sơn, Thị trấn Sa Pa, Sa Pa, Lào Cai
Điện thoại: 0214 3 871 134

Khách sạn Minh Quang

Địa chỉ: Đường Cầu Mây, Thị trấn Sa Pa, Sa Pa, Lào Cai
Điện thoại: 0214 3 871 449

Khách sạn Phương Nam

Khách sạn Phương Nam
Khách sạn Phương Nam

Địa chỉ: 33 Fansipang, Thị trấn Sa Pa, Sa Pa, Lào Cai
Điện thoại: 0966 485585

Khách sạn Quỳnh Mai

Địa chỉ: Đường Hàm Rồng, Thị trấn Sa Pa, Sa Pa, Lào Cai
Điện thoại: 0214 3 871 450

Khách sạn Thân Thiện

Địa chỉ: Đường Cầu Mây, Thị trấn Sa Pa, Sa Pa, Lào Cai
Điện thoại: 0946 226 709

Khách sạn Duy Sơn Sapa

Địa chỉ: 327 Điện Biên Phủ, Thị trấn Sa Pa, Sa Pa, Lào Cai
Điện thoại: 0214 6505888

Khách sạn Hoàng Hà

Địa chỉ: Thác Bạc, Thị trấn Sa Pa, Sa Pa, Lào Cai
Điện thoại: 0214 3872105

Khách sạn Nhật Linh

Địa chỉ: Thạch Sơn, Thị trấn Sa Pa, Sa Pa, Lào Cai
Điện thoại: 0868 899933

Khách sạn Đăng Khoa Sapa

Địa chỉ: 75 Xuân Viên, Thị trấn Sa Pa, Sa Pa, Lào Cai
Điện thoại: 0214 3872999

Khách sạn Hà Thành Sapa

Địa chỉ: 547 Điện Biên Phủ, Thị trấn Sa Pa, Sa Pa, Lào Cai
Điện thoại: 0975 778866

Khách sạn Sapa Luxury

Địa chỉ: 161 Thạch Sơn, Thị trấn Sa Pa, Sa Pa, Lào Cai
Điện thoại: 0214 3771789

Khách sạn Green Valley

Địa chỉ: 45 Mường Hoa, Thị trấn Sa Pa, Sa Pa, Lào Cai
Điện thoại: 0214 3560196

Khách sạn Đặng Trung

Địa chỉ: Đường Cầu Mây, Thị trấn Sa Pa, Sa Pa, Lào Cai
Điện thoại: 0214 3 871 243

Khách sạn Sapa Paradise

Địa chỉ: Thạch Sơn, Thị trấn Sa Pa, Sa Pa, Lào Cai
Điện thoại: 0214 3888758

Khách sạn Sapa Hills

Khách sạn Sapa Hills
Khách sạn Sapa Hills

Địa chỉ: Mường Hoa, Thị trấn Sa Pa, Sa Pa, Lào Cai
Điện thoại: 0214 6523449

Khách sạn Hoàng Liên

Địa chỉ: Đường Cầu Mây, Thị trấn Sa Pa, Sa Pa, Lào Cai
Điện thoại: 0214 3 871 178

Khách sạn Sapa Garden Bed and Breakfast

Khách sạn Sapa Garden Bed and Breakfast
Khách sạn Sapa Garden Bed and Breakfast

Địa chỉ: 102 Điện Biên Phủ, Thị trấn Sa Pa, Sa Pa, Lào Cai
Điện thoại: 0977 448866

Khách sạn Villa Sapa

Địa chỉ: Thị trấn Sa Pa, Sa Pa, Lào Cai
Điện thoại: 0214 3873 595

Khách sạn ATI – Việt Mỹ

Địa chỉ: Đường Cầu Mây, Thị trấn Sa Pa, Sa Pa, Lào Cai
Điện thoại: 0214 3 872 235

Khách sạn Sapa Elite

Địa chỉ: 12 Hoàng Diệu, Thị trấn Sa Pa, Sa Pa, Lào Cai
Điện thoại: 0912 955933

Khách sạn Green Bamboo

Địa chỉ: Đường Cầu Mây, Thị trấn Sa Pa, Sa Pa, Lào Cai
Điện thoại: 0214 3 871 076

Khách sạn Phượng Hoàng

Địa chỉ: Đường Cầu Mây, Thị trấn Sa Pa, Sa Pa, Lào Cai
Điện thoại: 0214 3 871 515

Khách sạn Toàn Cảnh Sapa

Địa chỉ: 10 Hoàng Diệu, Thị trấn Sa Pa, Sa Pa, Lào Cai
Điện thoại: 0214 3771535

Khách sạn Ninh Hồng

Địa chỉ: Đường Cầu Mây,Thị trấn Sa Pa, Sa Pa, Lào Cai
Điện thoại: 0214 3 871 334

Khách sạn Sapa Lodge

Địa chỉ: 20 Mường Hoa, Thị trấn Sa Pa, Sa Pa, Lào Cai
Điện thoại: 0214 3772885

Khách sạn Thiên Ngân

Địa chỉ: Đường Cầu Mây, Thị trấn Sa Pa, Sa Pa, Lào Cai
Điện thoại: 0214 3 873 222

Khách sạn Giấc Mơ Hồng

Địa chỉ: Đường Fansipan, Thị trấn Sa Pa, Sa Pa, Lào Cai
Điện thoại: 0214 3 871 035

Khách sạn Linh Trang

Địa chỉ: 1 Thạch Sơn, Thị trấn Sa Pa, Sa Pa, Lào Cai
Điện thoại: 0214 3 871 370

Khách sạn U Sapa

Khách sạn U Sapa
Khách sạn U Sapa

Địa chỉ: 8 Cầu Mây, Thị trấn Sa Pa, Sa Pa, Lào Cai
Điện thoại: 0214 3871996

Khách sạn Sapa Capsule

Địa chỉ: 1 Sở Than, Thị trấn Sa Pa, Sa Pa, Lào Cai
Điện thoại: 0905 986226

Khách sạn Đoàn Long

Địa chỉ: 148 Thạch Sơn, Thị trấn Sa Pa, Sa Pa, Lào Cai
Điện thoại: 0947 253547

Khách sạn Happy Sapa

Địa chỉ: 9 Xuân Viên, Thị trấn Sa Pa, Sa Pa, Lào Cai
Điện thoại: 0214 6262999

Khách sạn Anh Đào

Địa chỉ: Đường Cầu Mây, Thị trấn Sa Pa, Sa Pa, Lào Cai
Điện thoại: 0214 3 871 290

Khách sạn New Day

Địa chỉ: Thị trấn Sa Pa, Sa Pa, Lào Cai
Điện thoại: 0913 987625

Khách sạn Arengo Sapa

Địa chỉ: 60 Ngũ Chỉ Sơn, Thị trấn Sa Pa, Sa Pa, Lào Cai
Điện thoại: 0165 9888699

Khách sạn Thu Hằng Sapa

Địa chỉ: Thủ Dầu Một, Thị trấn Sa Pa, Sa Pa, Lào Cai
Điện thoại: 0966 873333

Khách sạn Sky Sapa

Địa chỉ: San Sả Hồ, Cát Cát, Sa Pa, Lào Cai
Điện thoại: 0962 011540

Khách sạn Ngôi sao Sapa

Địa chỉ: Đường Fansipan, Thị trấn Sa Pa, Sa Pa, Lào Cai
Điện thoại: 0214 3873557

Khách sạn Thái Bình Sapa

Địa chỉ: Hàm Rồng, Thị trấn Sa Pa, Sa Pa, Lào Cai
Điện thoại: 0214 3871212

Khách sạn Fansipan View

Địa chỉ: Xuân Viên, Thị trấn Sa Pa, Sa Pa, Lào Cai
Điện thoại: 0214 3873468

Khách sạn Bình Lan

Địa chỉ: Đường Thác Bạc, Thị trấn Sa Pa, Sa Pa, Lào Cai
Điện thoại: 0214 3 871 460

Khách sạn Holiday

Địa chỉ: Đường Cầu Mây, Thị trấn Sa Pa, Sa Pa, Lào Cai
Điện thoại: 0214 3 873 874

Khách sạn London Sapa

Địa chỉ: 26 Lương Đình Của, Thị trấn Sa Pa, Sa Pa, Lào Cai
Điện thoại: 0214 6272999

Khách sạn Mây Hồ Sapa

Khách sạn London Sapa
Khách sạn London Sapa

Địa chỉ: 5 Kim Đồng, Thị trấn Sa Pa, Sa Pa, Lào Cai
Điện thoại: 0965588668

Khách sạn Sapa Snow

Địa chỉ: Thị trấn Sa Pa, Sa Pa, Lào Cai
Điện thoại: 0968 704935

Khách sạn Darling Sapa

Địa chỉ: 11 Thác Bạc, Thị trấn Sa Pa, Sa Pa, Lào Cai
Điện thoại: 0214 3871349 – 0912 270390

Khách sạn Mỹ Linh

Địa chỉ: Đường Xuân Viên, Thị trấn Sa Pa, Sa Pa, Lào Cai
Điện thoại: 0214 3 873 091

Khách sạn Sapa Moon

Địa chỉ: 82 Thạch Sơn, Thị trấn Sa Pa, Sa Pa, Lào Cai
Điện thoại: 0915 668919

Khách sạn Venus Sapa

Địa chỉ: 4 Lê Quý Đôn, Thị trấn Sa Pa, Sa Pa, Lào Cai
Điện thoại: 0944 500929

Khách sạn Adam Sapa

Địa chỉ: Đường N1 (Chợ Văn Hóa bến xe), Thị trấn Sa Pa, Sa Pa, Lào Cai
Điện thoại: 0977 099028

Khách sạn Sapa Panorama

Địa chỉ: 10 Hoàng Diệu, Thị trấn Sa Pa, Sa Pa, Lào Cai
Điện thoại: 0214 3771535

Khách sạn Thanh Sơn

Địa chỉ: Đường Xuân Viên, Thị trấn Sa Pa, Sa Pa, Lào Cai
Điện thoại: 0214 3 871 285

Xem thêm: Danh sách Nhà nghỉ ở Sa Pa

Nguồn : Sưu Tập

Được tài trợ bởi http://fotu.vn

3 thoughts on “Khách sạn được đánh giá tốt ở Sapa,Lào Cai

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *