fbpx

Homestay ở Nghĩa Lộ, Yên Bái, Việt Nam

Homestay ở Nghĩa Lộ:Chỉ cần chi phí khoảng từ 50 – 100.000 Đồng / 1 người / 1 đêm, bạn có cơ hội trải nghiệm cuộc sống với chính những người dân Thái ở địa phương. Đi Cùng chia sẻ với các bạn những địa chỉ homestay Nghĩa Lộ nổi tiếng nhất nhé:

Binh Nga Homestay

Địa chỉ: Tân An, Thị xã Nghĩa Lộ, Yên Bái
Điện thoại: 098 117 12 88

Homestay Luật Phượng

Địa chỉ: Bản đêu 3, Nghĩa An, Thị xã Nghĩa Lộ, Yên Bái
Điện thoại: 0978 214 672

Hoàng Văn Sượt

Địa chỉ: Bản Xà Rèn, Nghĩa Lợi, Thị xã Nghĩa Lộ, Yên Bái
Điện thoại: 0343 579 748

Đinh Thị Nhình

Địa chỉ: Bản Đêu 2, Nghĩa An, Thị xã Nghĩa Lộ, Yên Bái
Điện thoại: 0394 538 610

Hoàng Thị Loan

Địa chỉ: Bản Xà Rèn, Nghĩa Lợi, Thị xã Nghĩa Lộ, Yên Bái
Điện thoại: 0988 890 853

Trần Thị Thái

Địa chỉ: Bản Xà Rèn, Nghĩa Lợi, Thị xã Nghĩa Lộ, Yên Bái
Điện thoại: 0357 387 941

Homestay Tông Poong

Địa chỉ: Tân An, Thị xã Nghĩa Lộ, Yên Bái
Điện thoại: 0383 148 945

Hoàng Văn Ộng

Địa chỉ: Bản Xà Rèn, Nghĩa Lợi, Thị xã Nghĩa Lộ, Yên Bái
Điện thoại: 0987 271 247

Homestay Lường Thị Hồng Chung

Địa chỉ: Bản Chao Hạ 1, Nghĩa Lợi, Thị xã Nghĩa Lộ, Yên Bái
Điện thoại: 0399 061 335

Lò Văn Quyền

Địa chỉ: Bản Xà Rèn, Nghĩa Lợi, Thị xã Nghĩa Lộ, Yên Bái
Điện thoại: 0329 142 908

Homestay Hoàng Thị Phượng

Địa chỉ: Bản Đêu 3, Nghĩa An, Thị xã Nghĩa Lộ, Yên Bái
Điện thoại: 0978 214 672

Homestay Chu Văn Dậu

Địa chỉ: Bản Đêu 3, Nghĩa An, Thị xã Nghĩa Lộ, Yên Bái
Điện thoại: 0367 212 836

Điêu Văn Chài

Địa chỉ: Bản Xà Rèn, Nghĩa Lợi, Thị xã Nghĩa Lộ, Yên Bái
Điện thoại: 0382 574 744

Homestay Chu Thị Dương

Địa chỉ: Bản Đêu 2, Nghĩa An, Thị xã Nghĩa Lộ, Yên Bái
Điện thoại: 0379 527 872

Homestay Hà Thị Chinh

Địa chỉ: Bản Đêu 2, Nghĩa An, Thị xã Nghĩa Lộ, Yên Bái
Điện thoại: 0345 242 696

Homestay Lan Rừng

Địa chỉ: Thanh Lương, Thị xã Nghĩa Lộ, Yên Bái
Điện thoại: 098 399 71 95

Lò Văn Vượng

Địa chỉ: Bản Chao Hạ 1, Nghĩa Lợi, Thị xã Nghĩa Lộ, Yên Bái
Điện thoại: 0975 316 772

Homestay Hoàng Văn Tính

Địa chỉ: Bản Chao Hạ 1, Nghĩa Lợi, Thị xã Nghĩa Lộ, Yên Bái
Điện thoại: 0852 039 200

Điêu Văn Ngọc

Địa chỉ: Bản Xà Rèn, Thị xã Nghĩa Lộ, Yên Bái
Điện thoại: 098 487 49 81

Homestay Lò Văn Bình

Địa chỉ: Bản Chao Hạ 1, Nghĩa Lợi, Thị xã Nghĩa Lộ, Yên Bái
Điện thoại: 0988 475 350

Homestay Lò Văn Trình

Địa chỉ: Bản Chao Hạ 1, Nghĩa Lợi, Thị xã Nghĩa Lộ, Yên Bái
Điện thoại: 0973 332 748

Hoàng Văn Hóa

Địa chỉ: Bản Xà Rèn, Nghĩa Lợi, Thị xã Nghĩa Lộ, Yên Bái
Điện thoại: 0392 580 386

Hoàng Văn Hiệp

Địa chỉ: Bản Xà Rèn, Nghĩa Lợi, Thị xã Nghĩa Lộ, Yên Bái
Điện thoại: 0392 836 116

Nguồn: Sưu Tập

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *